Grafisk design, animasjon og utvikling

Vi jobbet tett med Reinfakta for å utvikle ny spill-versjon mot hets kampanje.

Kundecase: Reinfakta – En interaktiv reise inn i samisk kultur for å bekjempe hets

Reinfakta, i samarbeid med HK-Marked Tromsø, har vi lansert en banebrytende digital kampanje – Rein Quiz – et spill designet for å spre kunnskap om samisk reindrift og motvirke hets. Dette samarbeidet har resultert i en unik webapplikasjon som kombinerer interaktivitet, animasjon og illustrasjoner for å formidle en viktig melding på en engasjerende måte.

Strategisk samarbeid: Ideer til interaktiv virkelighet

Prosessen startet med en strategisk allianse mellom Reinfakta og HK-Marked Tromsø. HK-Marked Tromsø leverte idestrategi og kommunikasjon, og Limon Media AS tok utfordringen med å omdanne disse ideene til et interaktivt spill egnet for både PC- og mobilbrukere.

Spillets kjerne: Animasjon, illustrasjon og tilgjengelighet

Reinfakta ønsket mer enn bare et spill – de ønsket en opplevelse. Vi har levert dette, med nøye utformede illustrasjoner og animerte elementer som gjør Rein Quiz til et visuelt tiltalende og pedagogisk verktøy. For å sikre at kunnskapen når ut til alle, ble det implementert tilgangsstyring i back-end, slik at spillet kan endres av klienten.

Virkningen: Mot hets og økt forståelse

Rein Quiz har ikke bare blitt en underholdende digital opplevelse, men også et effektivt verktøy mot hets. Ved å spre kunnskap om samisk reindrift, har kampanjen bidratt til å bryte ned fordommer og skape en plattform for respekt og forståelse.

Leveransen: Illustrasjoner, animasjon og webapplikasjonsutvikling

Limon Media AS har vært en sentral aktør i leveransen av Rein Quiz, fra konseptualisering til implementering. Vår ekspertise i illustrasjoner, animasjon og webapplikasjonsutvikling har vært avgjørende for å bringe Reinfakta sin visjon til liv.

Fremtiden: Bygger broer til kulturforståelse

Reinfakta og Limon Media AS ser fremover med entusiasme. Vi er klare til å fortsette å bygge broer til kulturforståelse og støtte Reinfakta i deres misjon for å skape en verden uten hets.

Reinfakta sin nye Rein Quiz er ikke bare et spill, det er et kraftig verktøy for utdanning og forandring – en berikende reise inn i samisk kultur.

Send oss en melding

Er du interessert i å gå dypere inn i detaljer om en bestemt tjeneste eller produkt? Gi gjerne mer informasjon, og vårt byrå hjelper deg gjerne videre.