Design tjenester

Vi tilpasser vår designprosess for å møte dine virksomhetsbehov, og det blir en smidig samhandling med deg som oppdragsgiver. Gjennom denne tilnærmingen knytter vi sammen forretningsmodell, strategi og brukeropplevelse på en sømløs måte.

Forenkle komplekse løsninger

Utforming av brukeropplevelse og brukergrensesnitt (UX- og UI-design) er en sentral del av vår tilnærming. Med fokus på sluttbrukeren jobber vi med å skape eller forbedre digitale løsninger. Dette oppnår vi ved å forenkle komplekse elementer, slik at den endelige digitale tjenesten som når sluttbrukeren, blir lett forståelig og intuitiv – en tjeneste som de trives med å bruke.

Våre spesialområder innen brukeropplevelse og brukergrensesnitt inkluderer informasjonsarkitektur (IA), systemdesign, rådgivning innen forretningsutvikling og -modeller, brukervennlighet og universell utforming (UU), workshops-fasilitering, prototyping, designsprint, innsiktsarbeid, brukertesting, SEO-optimalisert design, interaksjonsdesign, grafisk design for digitale plattformer, utvikling av styleguide og komponentbiblioteker, samt tekstredigering for digitale brukergrensesnitt.

Vi tror på å skape en helhetlig og optimal brukeropplevelse gjennom en kombinasjon av disse spesialiserte områdene.

Visuell identitet

Oppbyggingen av en solid visuell identitet spiller en avgjørende rolle i å styrke merkevaren og tydeliggjøre bedriftens budskap. Den fungerer som en distinkt kommunikasjonsmetode som setter bedriften i et unikt lys sammenlignet med konkurrentene.

I arbeidet med digitale tjenester og produkter, er godt design ikke bare estetikk, men også en form for visuelt språk som skal formidle funksjonalitet og forståelse for brukeren.

Limon media har gjennom årene skapt flere hundre visuelle identiteter for norske virksomheter. Vi tilbyr ekspertise innen design av logoer, typografi, fargepaletter, ikoner, illustrasjoner, informasjonsgrafikk, fotostiler, animasjon, digital designmanual/style guide, samt tilpasning av profiler for universell utforming. Med vår hjelp sikrer du ikke bare et visuelt tiltalende uttrykk, men også en helhetlig identitet som støtter dine strategiske mål.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fyll gjerne ut skjemaet, så tar en av oss kontakt med deg!