Design-ledet nyskaping

Designdrevet innovasjon representerer en tilnærming til innovasjon og utvikling som fokuserer på å skape løsninger som er mer relevante, brukervennlige og effektive. Denne metodikken bygger på prinsippene i design thinking, en filosofi som tar utgangspunkt i en grundig forståelse av brukerens behov og situasjon.

Tjenestedesign med inkluderende perspektiv

I en verden der stadig flere av våre daglige gjøremål digitaliseres, blir det stadig viktigere å skape tjenester og systemer som er enkle å bruke for hele befolkningen. Tjenester som tidligere ble tilbudt gjennom fysiske møteplasser, som for eksempel bank- og velferdstjenester, er nå i stor grad overført til digitale plattformer. Dette kan medføre betydelige utfordringer for brukerne, spesielt for de som mangler erfaring, ferdigheter eller tilgang til de teknologiske verktøyene som antas å være vanlige.

Sannheten er at flertallet av oss trenger tilrettelegging for å kunne dra nytte av digitale tjenester. Effektiv tjenestedesign handler om å planlegge, strukturere og utvikle systemer og brukergrensesnitt som er tilgjengelige for alle. Dette innebærer at systemene må tilpasses og gjøres enkle å bruke for de med ulike forutsetninger enn det som tradisjonelt anses som “normalt”.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fyll gjerne ut skjemaet, så tar en av oss kontakt med deg!